head_banner

Nyheter

Att upprätthålla eninfusionspumpkorrekt, följ dessa allmänna riktlinjer:

  1. Läs manualen: Bekanta dig med tillverkarens instruktioner och rekommendationer för underhåll och felsökning specifikt för den infusionspumpsmodell du använder.

  2. Regelbunden rengöring: Rengör infusionspumpens utvändiga ytor med en mjuk trasa och mild desinfektionslösning.Undvik att använda slipande rengöringsmedel eller överdriven fukt som kan skada enheten.Följ tillverkarens riktlinjer för rengöring och desinfektion.

  3. Kalibrering och testning: Kalibrera pumpen regelbundet för att säkerställa korrekt läkemedelstillförsel.Följ tillverkarens instruktioner eller kontakta en biomedicinsk tekniker för kalibreringsprocedurer.Genomför funktionstester för att säkerställa att pumpen fungerar korrekt.

  4. Batteriunderhåll: Om infusionspumpen har ett uppladdningsbart batteri, följ tillverkarens rekommendationer för batteriunderhåll och laddning.Byt ut batteriet om det inte längre håller en laddning eller visar tecken på försämrad prestanda.

  5. Tilltäppningstest: Utför regelbundet ocklusionstest för att säkerställa att pumpens ocklusionsdetekteringsmekanism fungerar korrekt.Följ tillverkarens riktlinjer eller rådfråga en biomedicinsk tekniker för lämplig procedur.

  6. Program- och firmwareuppdateringar: Kontrollera om det finns tillgängliga program- eller firmwareuppdateringar från tillverkaren.Dessa uppdateringar kan innehålla buggfixar, prestandaförbättringar eller nya funktioner.Följ tillverkarens instruktioner för uppdatering av infusionspumpens programvara eller firmware.

  7. Inspektion och förebyggande underhåll: Inspektera pumpen regelbundet för tecken på fysisk skada, lösa anslutningar eller slitna delar.Byt ut alla skadade eller slitna komponenter omedelbart.Utför förebyggande underhåll, såsom smörjning eller byte av specifika delar, enligt tillverkarens rekommendationer.

  8. Journalföring: Håll korrekta och uppdaterade register över infusionspumpens underhåll, inklusive kalibreringsdatum, servicehistorik, eventuella problem och vidtagna åtgärder.Denna information kommer att vara användbar för framtida referenser och revisioner.

  9. Personalutbildning: Se till att personalen som använder och underhåller infusionspumpen är utbildade i korrekt användning, underhåll och felsökningsprocedurer.Ge regelbundet repetitionsutbildning vid behov.

  10. Professionell hjälp: Om du stöter på några komplexa problem eller är osäker på några underhållsprocedurer, kontakta tillverkarens tekniska support eller kontakta en kvalificerad biomedicinsk tekniker för hjälp.

Det är viktigt att notera att dessa riktlinjer är generella och kan variera beroende på den specifika modellen för infusionspumpen.Se alltid tillverkarens instruktioner och rekommendationer för den mest exakta informationen om underhåll av just din infusionspump.

För mer information vänligen kontakta med whats app: 0086 15955100696;


Posttid: 2024-apr-23